TASHARUK

GÈNERE, CULTURA I RESISTÈNCIES A PALESTINA

النوع والثقافة والمقاومة في فلسطين

Política de privacitat de dades

LES SEVES DADES SEGURES

Aquesta pàgina web té prevista la sol·licitud de dades personals a totes aquelles usuàries que vulguin accedir al visionat online dels curtmetratges seleccionats per Sodepau a la secció “Cineastes palestines”. Podrà accedir-hi mitjançant un registre previ a través de la pàgina “Accedir”.  

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la seva informació personal que són d’obligat compliment per la nostra entitat.
 Per això és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.
Si us plau, si una vegada llegida la present informació té alguna pregunta o necessita algun aclariment, no dubti a preguntar-nos fent servir el formulari de contacte. 

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Qui som?

  • Titular: SODEPAU – Solidaritat, desenvolupament i pau
  • CIF: G60843299
  • Adreça: C/Arenys 41, soterrani 1, 08035 Barcelona
  • Adreça correu electrònic: sodepau@sodepau.org

Estem a la seva disposició, no dubti a contactar amb nosaltres.

Per a què utilitzarem les seves dades?

Les seves dades personals seran usades únicament i exclusiva per oferir-li el visionat dels curtmetratges disponibles a la pàgina web.

Qui coneixerà la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem. 
D’igual manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis.

Com protegirem les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la seva informació. 
Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segures en tot moment.

Enviarem les seves dades a altres països?

No.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-les de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

Quins són els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta, i/o eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions. Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI. A l’oficina de la nostra entitat disposem de formularis específics per sol·licitar aquests drets i, si cal, li oferim la nostra ajuda per omplir-loi. Per saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió posteriorment?


Té dret a retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades en qualsevol moment.

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, on pot formular una reclamació?


En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per part de la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels següents mitjans:

  • Seu electrònica: www.agpd.es
  • Adreça postal: 
Agència Espanyola de Protecció de Dades 
C/ Jorge Juan, 6
28001 Madrid
  • Via telefònica:
 901 100 099
 i 91 266 35 17

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència de cap advocada ni procuradora.

Elaborarem perfils sobre vostè?

No.

Usarem les seves dades per a d’altres finalitats?

No.