TASHARUK

GÈNERE, CULTURA I RESISTÈNCIES A PALESTINA

النوع والثقافة والمقاومة في فلسطين

Qui som?

INICI | SOBRE TASHARUK | QUI SOM

Hèlia

Hèlia. Associació de suport a les dones que pateixen violència de gènere.

Hèlia és una associació sense ànim de lucre nascuda a Barcelona el 2008 i formada per voluntàries i professionals. Acompanya les dones afectades i supervivents de violències masclistes en els seus processos d’empoderament personals i comunitaris fins a l’assoliment d’una vida plena lliure d’etiquetes de víctima o supervivent, on les dones normalitzin la seva vida quotidiana des de la seva autonomia, autoritat personal i capacitat de resiliència.

Les principals línies estratègiques d’Hèlia són:

—La prevenció i sensibilització. Hèlia organitza tallers, cicles formatius i congressos especialitzats per a fomentar l’erradicació de les violències masclistes dirigits a professionals i a la ciutadania en general. Participa també en accions de sensibilització com les concentracions de cada tercer dilluns de mes que organitza la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.

—Atenció i recuperació. Hèlia aborda les violències masclistes des d’una perspectiva transversal i interseccional, i ofereix, des d’una perspectiva de gènere i comunitària,  una atenció integral  (psicològica, jurídica, i social) a les dones que les pateixen.

—Cooperació internacional. Hèlia col·labora amb organitzacions palestines que tenen com a objectiu combatre les violències masclistes i potenciar l’autonomia i empoderament de les dones palestines. Treballa principalment en els àmbits de la salut (salut sexual i reproductiva, i salut emocional) i de l’empoderament econòmic de les dones (formacions professionals i inserció professional al mercat de treball local).

Sodepau

SODEPAU és una associació de solidaritat amb una trajectòria de gairebé 30 anys teixint complicitats i construint ponts entre les dues riberes del mediterrani, amb una clara vocació de transformació social.

SODEPAU centra pràcticament tota la seva activitat i esforços en l’organització de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya i la difusió dels cinemes àrabs i mediterranis als Països Catalans.

La Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya és un esdeveniment cinematogràfic que neix gràcies al suport de Beirut DC, un col·lectiu de cineastes libanesos units per l’afany de fer cinema i difondre’l més enllà de les seves fronteres.

La Mostra té la voluntat d’obrir una finestra als cinemes àrabs a Catalunya, una cinematografia desconeguda i amb una presència irrisòria a les grans pantalles del nostre país.

També neix amb la intenció de trencar els estereotips sobre el que anomenem “món àrab”, una mirada occidental sobre Orient que amaga i simplifica, sense massa miraments, unes realitats més riques, diverses i complexes del que ens pensem.

La Mostra també vol ser una caixa de ressonància dels anhels, preocupacions, contradiccions i conflictes que travessen els pobles del mediterrani.

Escola de Cultura de Pau

L’Escola de Cultura de Pau (ECP) és una institució acadèmica d’investigació per a la pau ubicada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va ser creada el 1999 amb l’objectiu de promoure la cultura de pau a través d’activitats de recerca, diplomàcia paral·lela, formació i sensibilització.

Els principals àmbits d’acció de l’Escola de Cultura de Pau són:

—Recerca. Les àrees d’investigació de l’ECP inclouen els conflictes armats i les crisis sociopolítiques, els processos de pau, els drets humans i la justícia transicional, la dimensió de gènere i l’educació per a la pau.

—Diplomàcia paral·lela L’ECP promou el diàleg i la transformació de conflictes a través d’iniciatives de diplomàcia paral·lela, amb diferents actors i en diversos àmbits.

—Serveis de consultoria>. L’ECP porta a terme serveis de consultoria per a institucions locals i internacionals.

—Educació i formació. El personal investigador de l’ECP imparteix classes en cursos de grau i postgrau en universitats catalanes, incloent-hi el Postgrau en Cultura de Pau, títol propi que l’ECP ofereix a la UAB.

—Sensibilització. Les iniciatives de l’ECP en matèria de sensibilització inclouen activitats dirigides a la societat catalana i espanyola, entre elles col·laboracions amb mitjans de comunicació.

Women’s Studies Center

Women’s Studies Centre (WSC) és una organització no governamental (ONG) nascuda el 1989 a Jerusalem (Palestina). Es defineix com una organització laica, independent i feminista dedicada a avançar en la igualtat de gènere i donar suport als drets de les dones com a part integral dels drets humans. La WSC acompanya les dones en els seus processos d’empoderament contribunt a enfortir les seves capacitats perquè esdevinguin defensores dels seus propis drets.

Com a membre de la Unió General de Dones Palestines i en coordinació amb el moviment feminista palestí, WSC centra els seus esforços en els següents objectius:

–L’empoderament de les dones en tots els àmbits de la vida, i molt especialment l’empoderament econòmic, que s’entén com a requisit bàsic i indispensable pel ple assoliment dels seus drets. WSC se centra també en l’empoderament polític i psicosocial de les dones, especialment de les que són supervivents de violències masclistes i/o que han perdut membres de la seva família a causa de la violència política de l’ocupació israeliana de Palestina.

–La promoció d’una vida lliure de violències per a les dones. WSC participa activament en la promoció d’una estratègia de desenvolupament dins de la societat palestina que adopti intrínsecament el principi bàsic de la igualtat de gènere.

–La promoció del discurs feminista dins la societat palestina. WSC treballa per desenvolupar, promoure i difondre un discurs feminista progressista basat en la justícia social i els valors igualitaris. També contribueix a desenvolupar i mobilitzar la comunitat, i dóna suport als moviments socials que adopten una visió feminista.

 

Family Defense Society

La Family Defense Society (FDS) és una organització no governamental (ONG) palestina creada el 1994 a la ciutat de Nablus (Palestina). El seu objectiu últim és protegir les dones supervivents de violència de gènere i els seus fills i filles, així com sensibilitzar la comunitat local en els drets de les dones contribuint així a l’erradicació de les violències masclistes dins de la societat palestina.

Les tasques principals de FDS són:

–Oferir un refugi temporal i assistència immediata a les dones en situació de violència masclista. Des del 2004 la FDS gestiona el primer refugi per a dones supervivents de violències masclistes establert a Palestina i a la zona del Mashreq. El refugi allotja dones i les seves filles i fills en una casa d’acollida segura on es cobreixen les seves necessitats bàsiques i se’ls ofereix un ampli suport psicològic i social per tal que reconstrueixin les seves vides i surtin de la situació de vulnerabilitat. L’any 2021, la casa d’acollida de la FDS és una de les dues disponibles a Cisjordània per a estades de mitja o llarga durada.

–Gestionar una línia d’atenció telefònica de suport psicosocial especialitzat a dones supervivents de violències masclistes. La línia telefònica garanteix la confidencialitat de les usuàries i facilita l’accés des de qualsevol regió de Palestina. L’equip de professionals de la FDS deriva les dones als serveis corresponents en cas de necessitat, i les vincula a organitzacions feministes properes a elles per tal d’establir vincles d’unió i de suport.

–Oferir formacions professionals a dones en situació de violència masclista. L’any 2021, la FDS ofereix cursos de vídeo i fotografia; reparació de telèfons mòbils; i perruqueria, aquest últim amb un títol oficial reconegut pel Ministeri del Treball. La FDS proporciona un assessorament especialitzat a les graduades dels cursos per facilitar la seva inserció professional al mercat de treball local.

UN PROJECTE DE

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE