TASHARUK

GÈNERE, CULTURA I RESISTÈNCIES A PALESTINA

النوع والثقافة والمقاومة في فلسطين

Empoderament econòmic de les dones a Palestina: reflexions des d’una perspectiva feminista

Les dones palestines afronten innombrables obstacles per viure una vida lliure de violències i veure realitzats els seus drets, també l’àmbit econòmic. La prolongada ocupació israeliana i les seves polítiques de despossessió, discriminació i segregació -assenyalades com a apartheid- conflueixen amb un sistema patriarcal dominant a la societat palestina, que reforça estructures de discriminació i injustícies que atempten contra la igualtat de gènere i el desenvolupament econòmic de les dones palestines. Davant d’aquesta realitat, hi ha diverses iniciatives que intenten promoure l’empoderament econòmic de les dones com a element indispensable per a l’exercici dels seus drets i llibertats. Però de quin empoderament parlem? En aquest informe se subratlla la importància de concebre l’empoderament econòmic des d’una perspectiva feminista. Per què és rellevant aquest enfocament? Quines claus aporta per analitzar la situació i els desafiaments que afronten les dones palestines? Quines agendes i iniciatives s’estan promovent a Palestina des d’una lògica d’empoderament econòmic feminista?

Després de presentar una breu anàlisi sobre el concepte d’empoderament econòmic feminista, l’informe ofereix un panorama de bretxes i obstacles que caracteritza la realitat econòmica de les dones palestines, amb una atenció especial en el pes de l’economia de cures. A continuació, s’aporten reflexions sobre el paper de les normes socials que limiten l’empoderament econòmic de les dones, s’analitzen les vinculacions entre apoderament econòmic i violència de gènere i es presenten algunes de les reclamacions principals en matèria de drets econòmics que reivindiquen, des de l’acció col·lectiva, les organitzacions feministes palestines. Per acabar, la reflexió apunta als reptes de tractar l’empoderament econòmic de les dones palestines en un context d’ocupació i les vinculacions que s’estableixen amb la resistència a l’ocupació i al domini patriarcal. L’informe combina l’anàlisi amb la descripció d’algunes experiències impulsades per organitzacions feministes palestines que promouen iniciatives d’empoderament econòmic de dones, amb experiències i testimonis d’algunes de les seves protagonistes.

Informe disponible en català, castellà, anglès i àrab.

Empoderamiento / empoderamiento económico / discriminación / fuerza laboral / sector informal / desempleo / economía de cuidados / normas sociales / violencia de género / derechos económicos / resistencia