TASHARUK

GÈNERE, CULTURA I RESISTÈNCIES A PALESTINA

النوع والثقافة والمقاومة في فلسطين

Ocupació, conflicte i patriarcat: impactes en les dones palestines

Pamela Urrutia Arestizábal, Escola de Cultura de Pau, 2019

Dècades d’ocupació i militarització, periòdiques escalades d’hostilitats i polítiques israelianes de bloqueig, segregació i control contràries al dret internacional humanitari i als drets humans han tingut greus conseqüències en la població palestina i han afectat de manera específica i multifacètica les vides de les dones palestines. Les seves experiències de l’ocupació i del conflicte també s’han vist condicionades per les relacions de gènere desiguals en la societat palestina, que determina vulnerabilitats específiques, limitacions en l’exercici de drets i desigualtats en l’accés a recursos i oportunitats a causa dels estereotips i expectatives pel que fa al rol que han d’exercir homes i dones. Aquest informe il·lustra la diversitat de violències que experimenten les dones palestines i els seus impactes, tenint en compte les repercussions que tenen en elles les diverses polítiques de l’ocupació israeliana i les normes d’una societat patriarcal en la què persisteixen discriminacions i preocupants manifestacions de violència de gènere.

Informe disponible en àrab, català, castellà i anglès.