TASHARUK

GÈNERE, CULTURA I RESISTÈNCIES A PALESTINA

النوع والثقافة والمقاومة في فلسطين

Registre

INICI / REGISTRE

Pots accedir al visionat online dels curtmetratges després d’omplir el següent registre:

Condicions de registre
Per a accedir al visionat dels curtmetratges que s’inclouen a l’apartat Cineastes palestines de la pàgina web cal registrar-se i obtenir la condició de PERSONA USUÀRIA.

Registre de persona usuària
Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys i amb suficient capacitat per obrar, per tal d’accedir als curtmetratges de la web, haurà de registrar-se introduïnt la totalitat de les dades que se sol·liciten a l’apartat Accedir la primera vegada que seleccioni un curtmetratge.

Les persones usuàries, en introduir les seves dades, declaren que tota la informació facilitada és certa, actualitzada i corresponent a la seva persona.

Una vegada completat el procediment, les persones usuàries disposaran d’una URL personal i intransferible per accedir als curtmetratges de la web que serà enviada de forma automàtica a l’adreça de correu electrònic facilitada al formulari.

En qualsevol moment, la PERSONA USUÀRIA podrà donar-se de baixa del registre.

Les persones usuàries es comprometen a fer un ús diligent i a mantenir la confidencialitat de l’enllaç d’accés rebut, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers, en permetre o no tenir la diligència necessària per evitar que terceres persones puguin tenir-ne coneixement.

En el supòsit que la PERSONA USUÀRIA sàpiga o tingui la sospita de l’ús de la seva URL personal i intransferible per tercers, haurà de notificar-ho de forma immediata al proveïdor per tal de procedir a la seva modificació.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present s’autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en el fitxer de persones usuàries de la web, responsabilitat de SODEPAU – Solidaritat, desenvolupament i pau, amb CIF G60843299.

En qualsevol cas, la PERSONA USUÀRIA podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a SODEPAU: C/Arenys 41, soterrani 1, 08035 Barcelona (BARCELONA), o enviant un correu electrònic a: sodepau@sodepau.org
Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Podeu llegir les condicions de protecció de dades aquí:
https://tasharuk.cat/politica-de-privacitat-de-dades/