TASHARUK

GÈNERE, CULTURA I RESISTÈNCIES A PALESTINA

النوع والثقافة والمقاومة في فلسطين

Sobre el projecte

Tasharuk forma part del projecte “Millora de la capacitat de resiliència de les comunitats de la governació de Nablus mitjançant l’apoderament de les dones i la transversalització de gènere” que s’implementa a Nablus (Cisjordània, Palestina) i Catalunya entre gener de 2021 i juny de 2022. El projecte és finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a través de la seva convocatòria ordinària de l’any 2020 i és fruit del treball col·lectiu d’Associació Hèlia, Sodepau, Women’s Studies Centre (WSC), Family Defense Society (FDS), i Escola de Cultura de Pau – Universitat Autònoma de Barcelona.

La intervenció es basa en dos pilars bàsics: l’empoderament de les dones, i la corresponsabilitat de les comunitats i institucions locals en l’equitat de gènere. L’objectiu últim és avançar en la transformació vers comunitats més justes, equitatives i inclusives per tal de reforçar la seva resiliència col·lectiva.

A Palestina, el projecte se centra a millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus a través de l’acompanyament en els seus processos d’empoderament personals i col·lectius. Les accions del projecte tenen com a finalitat potenciar la inserció professional de dones joves al mercat de treball local tot reforçant la seva capacitat de resiliència amb formacions en drets i prevenció de violències, atenció psicosocial, i assessorament legal per a supervivents de violències masclistes. Paral·lelament, se seguirà acompanyant l’ajuntament de Nablus en el seu procés intern de transversalització de gènere iniciat l’any 2020.

A escala comunitària es preveuen accions de sensibilització tant a Palestina com a Catalunya que faran èmfasi en el vincle local-global per tal de promoure la solidaritat internacional i la sororitat. El desenvolupament del web Tasharuk forma part d’aquests esforços.

En últim lloc, el projecte inclou també accions d’incidència i denúncia de les violacions dels drets humans de la població palestina a Palestina, a Catalunya i en espais internacionals.